Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/08
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 8, rok: 08
sygnaturaopispublikacja
K 8/08 Wyrok z dnia 2010-03-18
Zasady obrotu gruntami rolnymi
Z.U. 2010 / 3A / 23
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: