Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/08
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 19, rok: 08
sygnaturaopispublikacja
K 19/08 Wyrok z dnia 2011-04-19
Postępowanie lustracyjne
Z.U. 2011 / 3A / 24
K 19/08 Wyrok z dnia 2011-04-19
Postępowanie lustracyjne
(PDF) Pobierz 2206643 bajtów.Z.U. 2011 / 3A / 24
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: