Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/04
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 8, rok: 04
sygnaturaopispublikacja
K 8/04 Wyrok z dnia 2008-06-17
Kontrola skarbowa
Z.U. 2008 / 5A / 81
K 8/04 Postanowienie z dnia 2008-06-09
Z.U. 2008 / 5A / 9999
K 8/04 Postanowienie z dnia 2008-06-09
Kontrola skarbowa
Z.U. 2008 / 5A / 89
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: