Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/04
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 32, rok: 04
sygnaturaopispublikacja
K 32/04 Wyrok z dnia 2005-12-12
Ustawa z 6 kwietnia 1990 roku o Policji
Z.U. 2005 / 11A / 132
K 32/04 Postanowienie z dnia 2005-11-23
Z.U. 2005 / 10A / 126
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: