Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/04
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 45, rok: 04
sygnaturaopispublikacja
K 45/04 Wyrok z dnia 2006-09-28
Działalność związkowa
Z.U. 2006 / 8A / 111
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: