Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/04
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 25, rok: 04
sygnaturaopispublikacja
K 25/04 Wyrok z dnia 2005-01-25
Ustawa o pracownikach samorządowych oraz wydanych rozporządzeń
Z.U. 2005 / 1A / 6
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: