Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/04
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 48, rok: 04
sygnaturaopispublikacja
K 48/04 Wyrok z dnia 2005-02-15
Nowa 50% stawka podatkowa
Z.U. 2005 / 2A / 15
K 48/04 Postanowienie z dnia 2006-02-22
Z.U. 2006 / 2A / 25
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: