Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/04
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 20, rok: 04
sygnaturaopispublikacja
K 20/04 Wyrok z dnia 2004-12-13
konstytucyjność art. 45 ust. 1 Ustawy budżetowej na rok 2004 w zakresie, w jakim zobowiązuje fundusz pomocy postpenitencjarnej do wpłacania 40% planowanych wpływów do budżetu państwa
Z.U. 2004 / 11A / 115
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: