Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/04
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 29, rok: 04
sygnaturaopispublikacja
K 29/04 Postanowienie z dnia 2005-10-26
Z.U. 2005 / 9A / 107
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: