Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/04
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 7, rok: 04
sygnaturaopispublikacja
K 7/04 Wyrok z dnia 2004-11-29
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o Policji, dotyczących upoważnień ustawowych do określenie w drodze rozporządzeń szczegółowych zasad gospodarki lokalowej
Z.U. 2004 / 10A / 109
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: