Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/04
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 1, rok: 04
sygnaturaopispublikacja
K 1/04 Wyrok z dnia 2004-10-19
konstytucyjności i niektórych przepisów znowelizowanej ustawy o Służbie Celnej, dotyczących przesłanek obligatoryjnego zwolnienia funkcjonariuszy celnych ze służby
Z.U. 2004 / 9A / 93
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: