Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 7/13 Postanowienie z dnia 2013-05-08
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 48
K 7/13 Postanowienie z dnia 2013-05-08
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 48 Dokumenty w sprawie  
K 11/13 Postanowienie z dnia 2013-05-21
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 52
K 11/13 Postanowienie z dnia 2013-05-21
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 52 Dokumenty w sprawie  
K 8/12 Postanowienie z dnia 2012-06-26
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2012 / 6A / 71
K 8/12 Postanowienie z dnia 2012-06-26
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 6A / 72
K 7/12 Wyrok z dnia 2013-07-15
Uchwalenie w trybie pilnym ustawy podwyższającej składki na ubezpieczenie rentowe w części opłacanej przez pracodawcę Dz.U. 2013..902 z dnia 2013-08-08    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 76
K 6/12 Wyrok z dnia 2013-02-12
Zwolnienie z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej oraz nowego modelu egzaminu adwokackiego Dz.U. 2013..244 z dnia 2013-02-21    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 2A / 16
K 6/12 Wyrok z dnia 2013-02-12
Zwolnienie z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej oraz nowego modelu egzaminu adwokackiego
(PDF) Pobierz 896385 bajtów.Z.U. 2013 / 2A / 16 Dz.U. 2013..244 z dnia 2013-02-21     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
K 4/12 Postanowienie z dnia 2013-03-05
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 3A / 30
K 4/12 Postanowienie z dnia 2013-03-05
(PDF) Pobierz 1764604 bajtów.Z.U. 2013 / 3A / 30 Dokumenty w sprawie  
K 38/12 Wyrok z dnia 2013-01-08
Brak ustawowych regulacji przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych Dz.U. 2013..87 z dnia 2013-01-18    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 1A / 1
K 38/12 Wyrok z dnia 2013-01-08
Brak ustawowych regulacji przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych
(PDF) Pobierz 1746221 bajtów.Z.U. 2013 / 1A / 1 Dz.U. 2013..87 z dnia 2013-01-18     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
K 35/12 Wyrok z dnia 2013-09-24
Upoważnienie dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzenia kwestii warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. Dz.U. 2013..1191 z dnia 2013-10-08    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 94
K 33/12 Wyrok z dnia 2013-06-26
Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest EURO Dz.U. 2013..825 z dnia 2013-07-18    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 5A / 63
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: