Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 13/10 Postanowienie z dnia 2013-04-11
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 44
K 13/10 Wyrok z dnia 2013-07-16
Obowiązek wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego przez jednostki samorządu terytorialnego Dz.U. 2013..903 z dnia 2013-08-08    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 77
K 13/10 Postanowienie z dnia 2013-04-11
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 44 Dokumenty w sprawie  
K 11/10 Wyrok z dnia 2011-07-19
Nowelizacja kodeksu karnego
Z.U. 2011 / 6A / 60
K 11/10 Postanowienie z dnia 2012-06-05
Sprostowanie oczywistej omyłki  
Z.U. 2012 / 6A / 68
K 10/10 Postanowienie z dnia 2011-11-22
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 9A / 98
K 9/09 Postanowienie z dnia 2012-01-24
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 1A / 13
K 8/09 Wyrok z dnia 2011-09-13
Poręczenie Skarbu Państwa za niespłacony kredyt (zasady wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych)
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 7A / 72
K 7/09 Wyrok z dnia 2009-07-21
Dopuszczalność wznowienia postępowania sądowego w sprawach wyborczych
Z.U. 2009 / 7A / 113
K 6/09 Wyrok z dnia 2010-02-24
Zasady naliczania wysokości emerytur
Z.U. 2010 / 2A / 15
K 5/09 Postanowienie z dnia 2010-04-29
Z.U. 2010 / 4A / 42
K 4/09 Wyrok z dnia 2011-04-07
Pozbawienie emerytury mundurowej, świadczeń w okresie zawieszenia dyscyplinarnego, zwolnienia ze służby, prawa do służbowego lokalu mieszkalnego.
Z.U. 2011 / 3A / 20
K 4/09 Wyrok z dnia 2011-04-07
Pozbawienie emerytury mundurowej, świadczeń w okresie zawieszenia dyscyplinarnego, zwolnienia ze służby, prawa do służbowego lokalu mieszkalnego.
(PDF) Pobierz 2206643 bajtów.Z.U. 2011 / 3A / 20
K 36/09 Postanowienie z dnia 2011-10-25
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 1000
K 36/09 Wyrok z dnia 2012-01-11
Wyłączenie w stosunku do informacji IPN o przebiegu służby funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL kontroli instancyjnej przed IPN oraz skargi do sądu administracyjnego Dz.U. 2012..80 z dnia 2012-01-20    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 1A / 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: