Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 21/09 Postanowienie z dnia 2010-07-15
Z.U. 2010 / 6A / 0
K 21/09 Postanowienie z dnia 2010-07-15
Z.U. 2010 / 6A / 64
K 20/09 Wyrok z dnia 2011-05-19
Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz wygaśnięcie roszczenia o odszkodowanie
Z.U. 2011 / 4A / 35
K 20/09 Wyrok z dnia 2011-05-19
Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz wygaśnięcie roszczenia o odszkodowanie
(PDF) Pobierz 1772167 bajtów.Z.U. 2011 / 4A / 35
K 2/09 Wyrok z dnia 2011-06-15
Status pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)
Z.U. 2011 / 5A / 42
K 19/09 Wyrok z dnia 2010-03-23
Zasady utraty mandatu wójta oraz biernego prawa wyborczego
Z.U. 2010 / 3A / 24
K 18/09 Wyrok z dnia 2012-06-05
Określenie terminu powoływania sędziów przez Prezydenta RP Dz.U. 2012..672 z dnia 2012-06-15    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 6A / 63
K 17/09 Wyrok z dnia 2010-03-16
Zasady przyznawania emerytur pomostowych
Z.U. 2010 / 3A / 21
K 16/09 Postanowienie z dnia 2011-11-22
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 9A / 97
K 15/09 Wyrok z dnia 2010-02-11
Zasady podwyższania emerytur wojskowych
Z.U. 2010 / 2A / 11
K 10/09 Wyrok z dnia 2011-07-13
Zasady ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny
Z.U. 2011 / 6A / 56
K 1/09 Wyrok z dnia 2010-10-18
Obowiązek przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu
Z.U. 2010 / 8A / 76
K 1/09 Postanowienie z dnia 2010-10-13
Z.U. 2010 / 8A / 90
K 1/09 Postanowienie z dnia 2010-10-04
Z.U. 2010 / 8A / 85
K 9/08 Wyrok z dnia 2010-01-26
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Z.U. 2010 / 1A / 4
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: