Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 33/07 Postanowienie z dnia 2007-12-12
Z.U. 2007 / 11A / 0
K 31/07 Postanowienie z dnia 2008-09-17
brak wytycznych dla szczegółowego uregulowania w akcie wykonawczym sposobu odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów
Z.U. 2008 / 7A / 132
K 30/07 Wyrok z dnia 2008-02-20
Zasady skreślania z ewidencji instruktorów szkolących osoby do kierowania pojazdami silnikowymi
Z.U. 2008 / 1A / 6
K 29/07 Wyrok z dnia 2010-06-09
Zasady zatrudniania nauczycieli
Z.U. 2010 / 5A / 49
K 28/07 Postanowienie z dnia 2009-03-30
Z.U. 2009 / 3A / 42
K 27/07 Wyrok z dnia 2009-04-28
Zasady uchwalania statutu uczelni
Z.U. 2009 / 4A / 54
K 26/07 Postanowienie z dnia 2008-05-13
Z.U. 2008 / 4A / -1
K 26/07 Postanowienie z dnia 2008-06-11
Lustracja
Z.U. 2008 / 5A / 9999
K 26/07 Postanowienie z dnia 2008-05-13
Z.U. 2008 / 4A / 67
K 26/07 Postanowienie z dnia 2008-06-11
Lustracja
Z.U. 2008 / 5A / 91
K 25/07 Wyrok z dnia 2007-07-18
Zasady wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz zrzeczenia się mandatu członka Krajowej Rady Sądownictwa
Z.U. 2007 / 7A / 80
K 24/07 Wyrok z dnia 2008-07-22
Stosowanie aresztu tymczasowego wobec kobiet w ciąży
Z.U. 2008 / 6A / 110
K 23/07 Wyrok z dnia 2008-07-01
Tryb wyboru i odwołania rady pracowników
Z.U. 2008 / 6A / 100
K 21/07 Postanowienie z dnia 2008-10-20
zasady ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Z.U. 2008 / 8A / 0
K 21/07 Postanowienie z dnia 2008-10-20
zasady ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Z.U. 2008 / 8A / 149
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  • Adres publikacyjny: