Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 31/06 Wyrok z dnia 2006-11-03
Samorządowa ordynacja wyborcza
Z.U. 2006 / 10A / 0
K 31/06 Wyrok z dnia 2006-11-03
Samorządowa ordynacja wyborcza
Z.U. 2006 / 10A / 147
K 30/06 Wyrok z dnia 2006-11-08
Kompetencje samorządu radców prawnych
Z.U. 2006 / 10A / 149
K 3/06 Postanowienie z dnia 2007-03-13
Z.U. 2007 / 3A / 35
K 29/06 Wyrok z dnia 2007-03-26
Sporządzanie planu urządzenia lasu
Z.U. 2007 / 3A / 30
K 28/06 Wyrok z dnia 2007-10-16
Odszkodowanie dla właściciela nieruchomości położonej przy wale przeciwpowodziowym
Z.U. 2007 / 9A / 104
K 27/06 Postanowienie z dnia 2009-04-21
Z.U. 2009 / 4A / 60
K 25/06 Wyrok z dnia 2006-08-31
Zasady ochrony lotnictwa cywilnego
Z.U. 2006 / 8A / 96
K 23/06 Postanowienie z dnia 2007-11-21
Z.U. 2007 / 10A / 141
K 20/06 Postanowienie z dnia 2007-11-14
Z.U. 2007 / 10A / 138
K 18/06 Wyrok z dnia 2007-10-29
Odliczenie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne od podatku z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski
Z.U. 2007 / 10A / 122
K 17/06 Postanowienie z dnia 2007-01-15
Z.U. 2007 / 1A / 0
K 17/06 Postanowienie z dnia 2007-01-15
Z.U. 2007 / 1A / 6
K 16/06 Postanowienie z dnia 2007-02-06
Z.U. 2007 / 2A / 13
K 14/06 Postanowienie z dnia 2007-11-27
Z.U. 2007 / 10A / 150
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  • Adres publikacyjny: