Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 20/07 Wyrok z dnia 2007-10-08
Finansowanie ratowniczych prac archeologicznych
Z.U. 2007 / 9A / 102
K 2/07 Postanowienie z dnia 2007-04-11
Lustracja
Z.U. 2007 / 4A / 0
K 2/07 Postanowienie z dnia 2007-04-11
Lustracja
Z.U. 2007 / 4A / 43
K 2/07 Wyrok z dnia 2007-05-11
Lustracja
Z.U. 2007 / 5A / 48
K 2/07 Postanowienie z dnia 2007-07-11
Sprostowanie uzasadnienia wyroku
Z.U. 2007 / 7A / 88
K 2/07 Postanowienie z dnia 2007-09-19
Z.U. 2007 / 8A / 101
K 2/07 Postanowienie z dnia 2008-05-28
Z.U. 2008 / 4A / -1
K 2/07 Postanowienie z dnia 2008-05-28
lustracja
Z.U. 2008 / 4A / 75
K 17/07 Wyrok z dnia 2010-10-14
Brak możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu wydanego w pierwszej instancji
Z.U. 2010 / 8A / 75
K 16/07 Wyrok z dnia 2008-10-13
Podatek VAT (termin zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym)
Z.U. 2008 / 8A / 136
K 14/07 Wyrok z dnia 2009-06-30
Brak odpowiednio długiego okresu dostosowawczego do sytuacji występowania dwóch świąt w jednym tygodniu
Z.U. 2009 / 6A / 87
K 12/07 Postanowienie z dnia 2007-11-21
Z.U. 2007 / 10A / 140
K 11/07 Postanowienie z dnia 2009-02-18
Z.U. 2009 / 2A / 21
K 1/07 Wyrok z dnia 2009-07-02
Zgoda na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną
Z.U. 2009 / 7A / 104
K 8/06 Postanowienie z dnia 2008-11-25
Z.U. 2008 / 9A / 170
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  • Adres publikacyjny: