Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 65/07 Wyrok z dnia 2009-04-23
Zasady przechodzenia na emeryturę nauczycieli przedszkoli niepublicznych
Z.U. 2009 / 4A / 53
K 64/07 Wyrok z dnia 2009-07-15
Spółdzielnie mieszkaniowe
Z.U. 2009 / 7A / 110
K 64/07 Postanowienie z dnia 2009-05-13
Z.U. 2009 / 5A / 76
K 63/07 Wyrok z dnia 2010-07-15
Zróżnicowanie powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (Uwaga!
S 2/10 z 15.07.2010, ZU //) Z.U. 2010 / 6A / -1
K 63/07 Wyrok z dnia 2010-07-15
Zróżnicowanie powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (Uwaga!
S 2/10 z 15.07.2010, ZU 2010/6A/65)
Z.U. 2010 / 6A / 60
K 60/07 Postanowienie z dnia 2008-11-05
Z.U. 2008 / 9A / 0
K 60/07 Postanowienie z dnia 2008-11-05
Z.U. 2008 / 9A / 161
K 6/07 Postanowienie z dnia 2007-11-21
Z.U. 2007 / 10A / 144
K 58/07 Wyrok z dnia 2010-10-26
Zasady finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników
Z.U. 2010 / 8A / 80
K 54/07 Wyrok z dnia 2009-06-23
Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Z.U. 2009 / 6A / 86
K 53/07 Wyrok z dnia 2009-03-24
Umożliwienie spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym udzielania długoterminowych kredytów hipotecznych
Z.U. 2009 / 3A / 27
K 52/07 Wyrok z dnia 2008-06-27
Wojskowe służby specjalne
Z.U. 2008 / 5A / 88
K 51/07 Wyrok z dnia 2008-06-27
Wojskowe Służby Informacyjne
Z.U. 2008 / 5A / 87
K 50/07 Wyrok z dnia 2009-04-21
Ustawowe definicje "sytuacji kryzysowej" i "infrastruktury krytycznej".
Z.U. 2009 / 4A / 51
K 5/07 Wyrok z dnia 2008-09-19
Przestępstwo pomówienia narodu polskiego
Z.U. 2008 / 7A / 127
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: