Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 35/09 Wyrok z dnia 2010-10-19
Upoważnienie dla Marszałka Sejmu do nadania, na wniosek RPO, statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
Z.U. 2010 / 8A / 77
K 34/09 Postanowienie z dnia 2011-11-29
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 9A / 101
K 31/09 Postanowienie z dnia 2010-02-25
Z.U. 2010 / 2A / 19
K 3/09 Postanowienie z dnia 2011-01-31
Komisja Majątkowa (wyłączenie sędziego)
Z.U. 2011 / 1A / 5
K 3/09 Postanowienie z dnia 2011-01-31
Komisja Majątkowa (wyłączenie sędziego)
Z.U. 2011 / 1A / 4
K 3/09 Postanowienie z dnia 2011-01-31
Komisja Majątkowa (wyłączenie sędziego)
(PDF) Pobierz 684997 bajtów.Z.U. 2011 / 1A / 4
K 3/09 Wyrok z dnia 2011-06-04
Komisja Majątkowa
Z.U. 2011 / 5A / 39
K 3/09 Wyrok z dnia 2011-06-08
Komisja Majątkowa
Z.U. 2011 / 5A / 39
K 28/09 Postanowienie z dnia 2011-05-19
Z.U. 2011 / 4A / 38
K 28/09 Postanowienie z dnia 2011-05-19
(PDF) Pobierz 1772167 bajtów.Z.U. 2011 / 4A / 38
K 26/09 Wyrok z dnia 2011-07-12
Zasady rozwiązywania stosunku pracy w przypadku likwidacji lub reorganizacji urzędu
Z.U. 2011 / 6A / 54
K 25/09 Wyrok z dnia 2011-07-18
Prawo prasowe (brak sądowej kontroli zezwoleń wydawanych przez prokuratora na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze)
Z.U. 2011 / 6A / 57
K 23/09 Wyrok z dnia 2011-03-03
Zasady nabycia prawa do emerytury pomostowej
Z.U. 2011 / 2A / 8
K 23/09 Wyrok z dnia 2011-03-03
Zasady nabycia prawa do emerytury pomostowej
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 8
K 22/09 Wyrok z dnia 2012-07-03
Zarządzanie kryzysowe Dz.U. 2012..799 z dnia 2012-07-12    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: