Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 27/12 Wyrok z dnia 2013-03-27
Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. 2013..448 z dnia 2013-04-11    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 3A / 29
K 27/12 Wyrok z dnia 2013-03-27
Prawo o ustroju sądów powszechnych
(PDF) Pobierz 1764604 bajtów.Z.U. 2013 / 3A / 29 Dz.U. 2013..448 z dnia 2013-04-11     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
K 22/12 Wyrok z dnia 2013-09-26
Podatki i opłaty lokalne w uzdrowiskach Dz.U. 2013..1185 z dnia 2013-10-07    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 95
K 20/12 Postanowienie z dnia 2013-04-09
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 43
K 20/12 Postanowienie z dnia 2013-04-09
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 43 Dokumenty w sprawie  
K 18/12 Postanowienie z dnia 2012-09-26
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 8A / 101
K 14/12 Wyrok z dnia 2012-07-18
Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP Dz.U. 2012..849 z dnia 2012-07-24    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 82
K 12/12 Wyrok z dnia 2013-04-23
Likwidacja ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, kryteriów tworzenia ośrodków adopcyjnych, wysokości kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych Dz.U. 2013..548 z dnia 2013-05-10    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 38
K 12/12 Wyrok z dnia 2013-04-23
Likwidacja ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, kryteriów tworzenia ośrodków adopcyjnych, wysokości kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 38 Dz.U. 2013..548 z dnia 2013-05-10     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
K 11/12 Wyrok z dnia 2013-03-26
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Dz.U. 2013..444 z dnia 2013-04-11    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 3A / 28
K 11/12 Wyrok z dnia 2013-03-26
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
(PDF) Pobierz 1764604 bajtów.Z.U. 2013 / 3A / 28 Dz.U. 2013..444 z dnia 2013-04-11     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
K 9/11 Wyrok z dnia 2011-07-20
Kodeks wyborczy
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 6A / 61
K 9/11 Postanowienie z dnia 2011-10-04
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 85
K 8/11 Postanowienie z dnia 2012-01-10
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 1A / 7
K 5/11 Wyrok z dnia 2012-02-28
Zasady ustalania prawa do świadczeń lub ich wysokości Dz.U. 2012..251 z dnia 2012-03-08    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 2A / 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: