Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 5/07 Wyrok z dnia 2008-09-19
Przestępstwo pomówienia narodu polskiego
Z.U. 2008 / 7A / 124
K 48/07 Postanowienie z dnia 2009-03-31
Z.U. 2009 / 3A / 44
K 47/07 Wyrok z dnia 2009-05-19
Wypłata przez gminę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
Z.U. 2009 / 5A / 68
K 46/07 Wyrok z dnia 2008-07-08
Zasady tworzenia i działania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
Z.U. 2008 / 6A / 104
K 45/07 Wyrok z dnia 2009-01-15
Ustrój sądów powszechnych, w szczególności zakres nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów i uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa
Z.U. 2009 / 1A / 3
K 44/07 Wyrok z dnia 2008-09-30
Zakres swobody organów administracji publicznej w podjęciu decyzji o zniszczeniu cywilnego statku lotniczego (Uwaga!
S 4/08 z 28.10.2008, ZU 2008/8A/152)
Z.U. 2008 / 7A / 126
K 43/07 Wyrok z dnia 2008-02-28
Nałożenie na gminę obowiązku zaspokajania roszczeń odszkodowawczych kosztem majątku gminy
Z.U. 2008 / 1A / 8
K 42/07 Wyrok z dnia 2008-06-03
Zasady udostępniania akt sprawy w trakcie postępowania przygotowawczego
Z.U. 2008 / 5A / 77
K 40/07 Wyrok z dnia 2008-04-16
Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa
Z.U. 2008 / 3A / 44
K 4/07 Wyrok z dnia 2008-03-26
Uprawnienia samorządu notarialnego
Z.U. 2008 / 2A / 28
K 38/07 Wyrok z dnia 2008-07-03
Brak sądowej kontroli postanowienia prokuratora
Z.U. 2008 / 6A / 102
K 36/07 Postanowienie z dnia 2007-11-21
Z.U. 2007 / 10A / 143
K 35/07 Postanowienie z dnia 2009-06-08
Z.U. 2009 / 6A / 90
K 35/07 Postanowienie z dnia 2009-06-08
Z.U. 2009 / 6A / 0
K 34/07 Postanowienie z dnia 2007-11-21
Z.U. 2007 / 10A / 142
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  • Adres publikacyjny: