Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 21/05 Wyrok z dnia 2006-01-18
Organizowanie zgromadzeń
Z.U. 2006 / 1A / 4
K 20/05 Postanowienie z dnia 2008-02-19
zasady waloryzacji emerytur i rent
Z.U. 2008 / 1A / 20
K 19/05 Postanowienie z dnia 2006-01-30
Z.U. 2006 / 1A / 14
K 18/05 Postanowienie z dnia 2005-12-05
Z.U. 2005 / 11A / 141
K 18/05 Wyrok z dnia 2008-05-06
Ustalanie dochodowości gospodarstw rolnych Z.U. 2008 / 4A / -2
K 18/05 Wyrok z dnia 2008-05-06
zasada równości wobec prawa - ustalanie dochodowości gospodarstw rolnych
Z.U. 2008 / 4A / 56
K 17/05 Wyrok z dnia 2006-03-20
Ograniczenie ochrony prawa do prywatności osoby pełniącej funkcje publiczne
Z.U. 2006 / 3A / 30
K 16/05 Wyrok z dnia 2006-06-27
Ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery
Z.U. 2006 / 6A / 69
K 14/05 Postanowienie z dnia 2005-11-16
Z.U. 2005 / 10A / 125
K 13/05 Wyrok z dnia 2006-03-21
Fundusz rehabilitacji i zatrudnienia w zakładach pracy chronionej
Z.U. 2006 / 3A / 31
K 11/05 Wyrok z dnia 2006-06-13
Zasady i tryb przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
Z.U. 2006 / 6A / 65
K 1/05 Wyrok z dnia 2006-02-21
Pozbawienie niektórych pracowników samorządowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Z.U. 2006 / 2A / 18
K 9/04 Wyrok z dnia 2005-03-15
konstytucyjność art. 179 Kodeksu cywilnego, dotyczącego zrzeczenia się własności nieruchomości
Z.U. 2005 / 3A / 24
K 8/04 Wyrok z dnia 2008-06-17
Kontrola skarbowa
Z.U. 2008 / 5A / 81
K 8/04 Postanowienie z dnia 2008-06-09
Z.U. 2008 / 5A / 9999
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  • Adres publikacyjny: