Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 8/04 Postanowienie z dnia 2008-06-09
Kontrola skarbowa
Z.U. 2008 / 5A / 89
K 7/04 Wyrok z dnia 2004-11-29
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o Policji, dotyczących upoważnień ustawowych do określenie w drodze rozporządzeń szczegółowych zasad gospodarki lokalowej
Z.U. 2004 / 10A / 109
K 6/04 Wyrok z dnia 2005-10-17
Pozbawienie techników medycznych prawa do dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów
Z.U. 2005 / 9A / 100
K 48/04 Wyrok z dnia 2005-02-15
Nowa 50% stawka podatkowa
Z.U. 2005 / 2A / 15
K 48/04 Postanowienie z dnia 2006-02-22
Z.U. 2006 / 2A / 25
K 46/04 Wyrok z dnia 2005-09-06
Brak środków finansowych na wywiązanie się z nałożonych na gminę obowiązków
Z.U. 2005 / 8A / 89
K 45/04 Wyrok z dnia 2006-09-28
Działalność związkowa
Z.U. 2006 / 8A / 111
K 44/04 Postanowienie z dnia 2006-01-09
Z.U. 2006 / 1A / 9
K 43/04 Wyrok z dnia 2005-10-03
Ograniczenie dodatkowego zatrudnienia pracowników NFZ
Z.U. 2005 / 9A / 97
K 42/04 Postanowienie z dnia 2005-06-22
Z.U. 2005 / 6A / 74
K 41/04 Wyrok z dnia 2005-06-28
Łączenie funkcji publicznych z działalnością gospodarczą
Z.U. 2005 / 6A / 68
K 40/04 Postanowienie z dnia 2007-04-11
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Z.U. 2007 / 4A / 0
K 40/04 Wyrok z dnia 2007-03-28
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Z.U. 2007 / 3A / 33
K 40/04 Postanowienie z dnia 2007-04-11
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Z.U. 2007 / 4A / 42
K 4/04 Wyrok z dnia 2005-06-20
Wojewódzkie Kolegia Skarbowe
Z.U. 2005 / 6A / 64
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  • Adres publikacyjny: