Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 38/04 Wyrok z dnia 2005-09-13
Język, w jakim powinny być sporządzane umowy
Z.U. 2005 / 8A / 92
K 37/04 Wyrok z dnia 2006-07-10
Pobieranie i ściąganie opłat za nielegalne pobieranie paliw lub energii z sieci tylko na podstawie wystawionego dokumentu i bez zachowania drogi sądowej
Z.U. 2006 / 7A / 79
K 36/04 Postanowienie z dnia 2005-03-09
Z.U. 2005 / 3A / 30
K 35/04 Wyrok z dnia 2005-03-14
Wynagrodzenie biegłego
Z.U. 2005 / 3A / 23
K 33/04 Postanowienie z dnia 2005-10-18
Z.U. 2005 / 9A / 105
K 32/04 Wyrok z dnia 2005-12-12
Ustawa z 6 kwietnia 1990 roku o Policji
Z.U. 2005 / 11A / 132
K 32/04 Postanowienie z dnia 2005-11-23
Z.U. 2005 / 10A / 126
K 31/04 Wyrok z dnia 2005-10-26
Ograniczenie dostępu do dokumentów IPN
Z.U. 2005 / 9A / 103
K 30/04 Wyrok z dnia 2006-07-25
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
Z.U. 2006 / 7A / 86
K 3/04 Postanowienie z dnia 2005-11-08
Z.U. 2005 / 10A / 121
K 29/04 Postanowienie z dnia 2005-10-26
Z.U. 2005 / 9A / 107
K 28/04 Wyrok z dnia 2005-07-19
zmiania ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
Z.U. 2005 / 7A / 81
K 27/04 Wyrok z dnia 2005-05-31
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
Z.U. 2005 / 5A / 54
K 25/04 Wyrok z dnia 2005-01-25
Ustawa o pracownikach samorządowych oraz wydanych rozporządzeń
Z.U. 2005 / 1A / 6
K 24/04 Wyrok z dnia 2005-01-12
konstytucyjność ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Z.U. 2005 / 1A / 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  • Adres publikacyjny: