Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/12
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 7, rok: 12
sygnaturaopispublikacja
K 7/12 Wyrok z dnia 2013-07-15
Uchwalenie w trybie pilnym ustawy podwyższającej składki na ubezpieczenie rentowe w części opłacanej przez pracodawcę Dz.U. 2013..902 z dnia 2013-08-08    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 76
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: