Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/12
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 33, rok: 12
sygnaturaopispublikacja
K 33/12 Wyrok z dnia 2013-06-26
Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest EURO Dz.U. 2013..825 z dnia 2013-07-18    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 5A / 63
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: