Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/12
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 11, rok: 12
sygnaturaopispublikacja
K 11/12 Wyrok z dnia 2013-03-26
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Dz.U. 2013..444 z dnia 2013-04-11    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 3A / 28
K 11/12 Wyrok z dnia 2013-03-26
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
(PDF) Pobierz 1764604 bajtów.Z.U. 2013 / 3A / 28 Dz.U. 2013..444 z dnia 2013-04-11     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: