Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 5, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
P 5/05 Wyrok z dnia 2007-01-09
Postępowanie egzekucyjne
Z.U. 2007 / 1A / 1
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: