Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 31, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
P 31/05 Wyrok z dnia 2006-11-28
Przekazywanie zakładowych budynków mieszkalnych
Z.U. 2006 / 10A / 155
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: