Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 2, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
P 2/05 Postanowienie z dnia 2006-01-18
Z.U. 2006 / 1A / 10
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: