Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 32, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
P 32/05 Wyrok z dnia 2006-05-15
Przepadek drewna
Z.U. 2006 / 5A / 56
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: