Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 14, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
P 14/05 Postanowienie z dnia 2008-05-26
Z.U. 2008 / 4A / -1
P 14/05 Postanowienie z dnia 2008-05-26
zasady postępowania przed sądem administracyjnym
Z.U. 2008 / 4A / 69
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: