Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 10, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
P 10/05 Postanowienie z dnia 2005-11-29
Z.U. 2005 / 10A / 127
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: