Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 1, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
P 1/05 Wyrok z dnia 2005-04-27
Europejski Nakaz Aresztowania
Z.U. 2005 / 4A / 42
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: