Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 19, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
P 19/05 Postanowienie z dnia 2007-07-11
Z.U. 2007 / 7A / 87
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: