Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/86
1
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 1, rok: 86
sygnaturaopispublikacja
K 1/86 Orzeczenie z dnia 1986-07-14
w sprawie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (OTK1986-1995/t1/1986/3; OTK 1986 s. 53-58)
Z.U. 1986 / / 3
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: