Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 8/13 Postanowienie z dnia 2013-09-24
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 106
P 5/13 Postanowienie z dnia 2013-09-24
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 105
P 3/13 Postanowienie z dnia 2013-09-24
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 104
P 21/13 Postanowienie z dnia 2013-09-09
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 103
P 8/12 Wyrok z dnia 2012-07-27
Koszty postępowania sądowego w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu Dz.U. 2012..888 z dnia 2012-08-03    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 85
P 48/12 Postanowienie z dnia 2013-10-29
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 118
P 42/12 Postanowienie z dnia 2013-05-15
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 51
P 42/12 Postanowienie z dnia 2013-05-15
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 51 Dokumenty w sprawie  
P 37/12 Postanowienie z dnia 2013-05-22
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 53
P 37/12 Postanowienie z dnia 2013-05-22
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 53 Dokumenty w sprawie  
P 36/12 Wyrok z dnia 2013-07-23
Retroaktywność działania prawa w sytuacji nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego Dz.U. 2013..928 z dnia 2013-08-13    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 81
P 34/12 Postanowienie z dnia 2013-10-29
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 117
P 30/12 Postanowienie z dnia 2013-10-30
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 119
P 3/12 Postanowienie z dnia 2012-05-09
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 58
P 27/12 Wyrok z dnia 2013-05-14
Dwuinstancyjność w postępowaniu administracyjnym Dz.U. 2013..652 z dnia 2013-06-06    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 41
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: