Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 21/09 Wyrok z dnia 2011-03-01
Ograniczenie możliwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przez osoby represjonowane
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 7
P 20/09 Wyrok z dnia 2010-02-23
Zasady ustalania wynagrodzenia skazanego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy
Z.U. 2010 / 2A / 13
P 19/09 Postanowienie z dnia 2010-10-13
Z.U. 2010 / 8A / 92
P 18/09 Wyrok z dnia 2011-10-11
Uiszczanie opłat przez producentów i importerów magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń, ...na rzecz twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów oraz wydawców.
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 81
P 17/09 Postanowienie z dnia 2011-04-19
Z.U. 2011 / 3A / 30
P 17/09 Postanowienie z dnia 2011-04-19
(PDF) Pobierz 2206643 bajtów.Z.U. 2011 / 3A / 30
P 16/09 Wyrok z dnia 2010-02-16
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Z.U. 2010 / 2A / 12
P 15/09 Postanowienie z dnia 2010-06-11
Z.U. 2010 / 5A / 56
P 14/09 Postanowienie z dnia 2010-01-20
Z.U. 2010 / 1A / 6
P 13/09 Postanowienie z dnia 2010-05-24
Z.U. 2010 / 4A / 44
P 12/09 Wyrok z dnia 2011-07-06
Odpowiedzialność karna za publiczne znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Z.U. 2011 / 6A / 51
P 10/09 Postanowienie z dnia 2009-03-27
Z.U. 2009 / 3A / 40
P 99/08 Postanowienie z dnia 2009-06-30
Z.U. 2009 / 6A / 102
P 95/08 Postanowienie z dnia 2009-06-08
Z.U. 2009 / 6A / 91
P 95/08 Postanowienie z dnia 2009-06-08
Z.U. 2009 / 6A / 0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: