Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 49/08 Postanowienie z dnia 2009-07-15
Z.U. 2009 / 7A / 119
P 46/08 Wyrok z dnia 2009-09-21
Procedura legalizacji samowoli budowlanej
Z.U. 2009 / 8A / 126
P 45/08 Wyrok z dnia 2009-06-30
Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego
Z.U. 2009 / 6A / 88
P 44/08 Wyrok z dnia 2011-01-18
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Z.U. 2011 / 1A / 1
P 44/08 Wyrok z dnia 2011-01-18
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
(PDF) Pobierz 684997 bajtów.Z.U. 2011 / 1A / 1
P 38/08 Wyrok z dnia 2011-05-12
Kompetencje referendarzy sądowych oraz kompetencje sądów rejonowych
Z.U. 2011 / 4A / 33
P 38/08 Wyrok z dnia 2011-05-12
Kompetencje referendarzy sądowych oraz kompetencje sądów rejonowych
(PDF) Pobierz 1772167 bajtów.Z.U. 2011 / 4A / 33
P 35/08 Postanowienie z dnia 2009-02-11
Z.U. 2009 / 2A / 11
P 34/08 Wyrok z dnia 2010-10-29
Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie
Z.U. 2010 / 8A / 84
P 30/08 Postanowienie z dnia 2009-02-17
Z.U. 2009 / 2A / 18
P 3/08 Postanowienie z dnia 2009-07-01
Z.U. 2009 / 7A / 115
P 29/08 Wyrok z dnia 2010-05-26
Zwrot nadpłaconych składek
Z.U. 2010 / 4A / 35
P 25/08 Postanowienie z dnia 2008-09-04
odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty
Z.U. 2008 / 7A / 129
P 23/08 Postanowienie z dnia 2009-03-27
Z.U. 2009 / 3A / 41
P 2/08 Wyrok z dnia 2008-10-21
Nieodpłatne przekazanie przez PKP S.A. nieruchomości gminie
Z.U. 2008 / 8A / 139
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  • Adres publikacyjny: