Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 18/08 Postanowienie z dnia 2008-11-20
Z.U. 2008 / 9A / 0
P 18/08 Postanowienie z dnia 2008-11-20
Z.U. 2008 / 9A / 168
P 15/08 Wyrok z dnia 2008-07-10
Zwoływanie zgromadzenia bez wymaganego zezwolenia
Z.U. 2008 / 6A / 105
P 14/08 Postanowienie z dnia 2009-01-21
Z.U. 2009 / 1A / 7
P 13/08 Postanowienie z dnia 2009-03-18
Z.U. 2009 / 3A / 35
P 12/08 Postanowienie z dnia 2010-10-04
Z.U. 2010 / 8A / 86
P 119/08 Postanowienie z dnia 2009-02-18
Z.U. 2009 / 2A / 22
P 111/08 Postanowienie z dnia 2009-07-15
Z.U. 2009 / 7A / 119
P 111/08 Postanowienie z dnia 2009-07-15
Z.U. 2009 / 7A / 118
P 110/08 Wyrok z dnia 2011-05-05
Zasady utraty prawa do wynagrodzenia przez nadzorcę sądowego i zarządcę
Z.U. 2011 / 4A / 31
P 110/08 Wyrok z dnia 2011-05-05
Zasady utraty prawa do wynagrodzenia przez nadzorcę sądowego i zarządcę
(PDF) Pobierz 1772167 bajtów.Z.U. 2011 / 4A / 31
P 11/08 Wyrok z dnia 2009-04-16
Swoboda orzekania przez sędziego o wymiarze kary za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu
Z.U. 2009 / 4A / 49
P 109/08 Postanowienie z dnia 2010-05-31
Z.U. 2010 / 4A / 45
P 107/08 Postanowienie z dnia 2010-03-01
Z.U. 2010 / 3A / 27
P 106/08 Postanowienie z dnia 2010-01-20
Z.U. 2010 / 1A / 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  • Adres publikacyjny: