Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 36/09 Postanowienie z dnia 2011-03-16
Z.U. 2011 / 2A / 16
P 36/09 Postanowienie z dnia 2011-03-16
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 16
P 35/09 Postanowienie z dnia 2010-04-13
Z.U. 2010 / 4A / 39
P 34/09 Postanowienie z dnia 2010-07-06
Z.U. 2010 / 6A / 0
P 34/09 Postanowienie z dnia 2010-07-06
Z.U. 2010 / 6A / 63
P 33/09 Wyrok z dnia 2011-09-13
Podatek od nieruchomości służących do wydobywania kopalin
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 7A / 71
P 31/09 Wyrok z dnia 2010-07-05
Warunki świadczeń emerytalno-rentowych dla Polaków pracujących poza granicami RP
Z.U. 2010 / 6A / 57
P 3/09 Postanowienie z dnia 2011-03-07
Z.U. 2011 / 2A / 13
P 3/09 Postanowienie z dnia 2011-03-07
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 13
P 28/09 Wyrok z dnia 2010-06-29
Brak możliwości wniesienia odwołania do sądu przez lekarza ukaranego przez Naczelny Sąd Lekarski II instancji
Z.U. 2010 / 5A / 52
P 26/09 Wyrok z dnia 2011-04-05
Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Z.U. 2011 / 3A / 18
P 26/09 Wyrok z dnia 2011-04-05
Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
(PDF) Pobierz 2206643 bajtów.Z.U. 2011 / 3A / 18
P 25/09 Wyrok z dnia 2010-10-28
Zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego
Z.U. 2010 / 8A / 82
P 24/09 Postanowienie z dnia 2012-04-11
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 4A / 46
P 21/09 Wyrok z dnia 2011-03-01
Ograniczenie możliwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przez osoby represjonowane
Z.U. 2011 / 2A / 7
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  • Adres publikacyjny: