Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 19/10 Wyrok z dnia 2012-01-10
Ograniczenie w czasie składania wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich Dz.U. 2012..76 z dnia 2012-01-20    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 1A / 2
P 17/10 Wyrok z dnia 2012-02-14
Zasady zawierania umów przeniesienia własności lokalu spółdzielczego. (Uwaga!
S 1/12 z 14.02.2012, ZU 2012/2A/19) Dz.U. 2012..201 z dnia 2012-02-22     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 2A / 14
P 15/10 Wyrok z dnia 2011-03-09
Zwrot kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej
Z.U. 2011 / 2A / 9
P 15/10 Wyrok z dnia 2011-03-09
Zwrot kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 9
P 14/10 Wyrok z dnia 2011-07-05
Postępowanie kompensacyjne (zasady przyznawania odszkodowania pracownikom stoczni)
Z.U. 2011 / 6A / 49
P 13/10 Postanowienie z dnia 2010-07-20
Z.U. 2010 / 6A / 0
P 13/10 Postanowienie z dnia 2010-07-20
Z.U. 2010 / 6A / 66
P 12/10 Wyrok z dnia 2012-05-24
Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonym podlegającym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu Dz.U. 2012..622 z dnia 2012-06-01    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 52
P 11/10 Wyrok z dnia 2012-05-15
Postępowanie upadłościowe (zwolnienie z opłaty sądowej) Dz.U. 2012..578 z dnia 2012-05-24    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 50
P 10/10 Wyrok z dnia 2010-10-19
Sądowo-administracyjna kontrola orzeczeń polskiego związku sportowego w sprawie udzielania licencji na dany sezon rozgrywkowy
Z.U. 2010 / 8A / 78
P 1/10 Wyrok z dnia 2011-07-11
Moc prawna wyciągów z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego
Z.U. 2011 / 6A / 53
P 1/10 Postanowienie z dnia 2011-09-05
Sprostowanie oczywistej omyłki
Z.U. 2011 / 7A / 74
P 9/09 Wyrok z dnia 2011-07-19
Zasady obliczania opłat za udzielenie koncesji dla nadawców radiowych i telewizyjnych
Z.U. 2011 / 6A / 59
P 7/09 Wyrok z dnia 2011-03-15
Nadanie mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku
Z.U. 2011 / 2A / 12
P 7/09 Wyrok z dnia 2011-03-15
Nadanie mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku
Z.U. 2011 / 2A / 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: