Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 68/08 Postanowienie z dnia 2009-01-14
Z.U. 2009 / 1A / 6
P 66/08 Postanowienie z dnia 2009-02-12
Z.U. 2009 / 2A / 14
P 65/08 Postanowienie z dnia 2009-02-13
Z.U. 2009 / 2A / 16
P 64/08 Postanowienie z dnia 2009-02-12
Z.U. 2009 / 2A / 13
P 63/08 Postanowienie z dnia 2009-03-03
Z.U. 2009 / 3A / 31
P 62/08 Wyrok z dnia 2010-06-08
Zakres ochrony prawnej wierzyciela w postępowaniu upadłościowym
Z.U. 2010 / 5A / 47
P 6/08 Postanowienie z dnia 2010-04-08
Z.U. 2010 / 4A / 37
P 59/08 Postanowienie z dnia 2011-07-11
Z.U. 2011 / 6A / 65
P 58/08 Wyrok z dnia 2010-02-09
Zasady wyceny nieruchomości
Z.U. 2010 / 2A / 9
P 56/08 Postanowienie z dnia 2009-03-23
Z.U. 2009 / 3A / 36
P 53/08 Wyrok z dnia 2009-04-07
Zasady zwrotu przez funkcjonariusza celnego równowartości umundurowania w przypadku zakończenia służby (Uwaga!
S 1/09 z 22.04.2009, ZU 2009/4A/62)
Z.U. 2009 / 4A / 45
P 51/08 Postanowienie z dnia 2009-02-17
Z.U. 2009 / 2A / 19
P 5/08 Postanowienie z dnia 2011-01-25
Z.U. 2011 / 1A / 3
P 5/08 Postanowienie z dnia 2011-01-25
(PDF) Pobierz 684997 bajtów.Z.U. 2011 / 1A / 3
P 49/08 Postanowienie z dnia 2009-07-15
Z.U. 2009 / 7A / 120
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  • Adres publikacyjny: