Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 40/07 Wyrok z dnia 2009-01-20
Obowiązek rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne
Z.U. 2009 / 1A / 4
P 39/07 Postanowienie z dnia 2009-02-11
Z.U. 2009 / 2A / 12
P 38/07 Postanowienie z dnia 2008-07-08
Z.U. 2008 / 6A / -998
P 38/07 Postanowienie z dnia 2008-07-08
wydawanie czasopisma bez wymaganej rejestracji
Z.U. 2008 / 6A / 114
P 37/07 Wyrok z dnia 2008-06-16
Zwolnienie od opłaty sądowej i dostępu do pomocy prawnej z urzędu
Z.U. 2008 / 5A / 80
P 36/07 Wyrok z dnia 2008-07-08
Brak równości stron w dochodzeniu roszczenia
Z.U. 2008 / 6A / 103
P 35/07 Postanowienie z dnia 2009-06-23
Z.U. 2009 / 6A / 100
P 34/07 Postanowienie z dnia 2009-06-30
Z.U. 2009 / 6A / 101
P 33/07 Wyrok z dnia 2009-09-15
Charakter decyzji wojewody stwierdzającej przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Z.U. 2009 / 8A / 123
P 32/07 Postanowienie z dnia 2007-11-06
Z.U. 2007 / 10A / 131
P 30/07 Wyrok z dnia 2008-10-07
Postępowanie karne w trybie przyspieszonym
Z.U. 2008 / 8A / 0
P 30/07 Wyrok z dnia 2008-10-07
Postępowanie karne w trybie przyspieszonym
Z.U. 2008 / 8A / 135
P 3/07 Postanowienie z dnia 2010-03-16
Z.U. 2010 / 3A / 30
P 29/07 Postanowienie z dnia 2007-10-17
Z.U. 2007 / 9A / 116
P 28/07 Wyrok z dnia 2007-10-23
Zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat (Uwaga!
S 5/07 z 7.11.2007, ZU 2007/10A/134)
Z.U. 2007 / 9A / 106
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  • Adres publikacyjny: