Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 47/06 Postanowienie z dnia 2007-04-03
Z.U. 2007 / 4A / 41
P 45/06 Wyrok z dnia 2007-03-06
Prawo do zasiłku opiekuńczego
Z.U. 2007 / 3A / 22
P 44/06 Postanowienie z dnia 2007-02-27
Z.U. 2007 / 2A / 19
P 43/06 Wyrok z dnia 2007-09-04
Zobowiązanie podatkowe
Z.U. 2007 / 8A / 95
P 42/06 Wyrok z dnia 2007-11-13
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przez wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych
Z.U. 2007 / 10A / 123
P 41/06 Postanowienie z dnia 2007-02-06
(Uwaga!
S 2/07 z 7.02.2007, ZU 2007/2A/16)
Z.U. 2007 / 2A / 15
P 40/06 Postanowienie z dnia 2007-07-10
Z.U. 2007 / 7A / 86
P 4/06 Wyrok z dnia 2008-06-03
Przejście prawa własności samochodu na rzecz Skarbu Państwa
Z.U. 2008 / 5A / 76
P 38/06 Wyrok z dnia 2008-04-29
Emerytury funkcjonariuszy Policji
Z.U. 2008 / 3A / 46
P 36/06 Wyrok z dnia 2007-10-30
Wysokość świadczenia emerytalnego
Z.U. 2007 / 9A / 110
P 35/06 Wyrok z dnia 2008-01-08
Odpowiedzialność karna za przestępstwo skarbowe
Z.U. 2008 / 1A / 1
P 34/06 Postanowienie z dnia 2007-06-26
Z.U. 2007 / 6A / 65
P 33/06 Postanowienie z dnia 2007-02-06
Z.U. 2007 / 2A / 14
P 32/06 Wyrok z dnia 2008-10-15
Przedawnienie karalności
Z.U. 2008 / 8A / 138
P 31/06 Postanowienie z dnia 2008-02-27
orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów, do kierowania którymi nie jest wymagane uprawnienie
Z.U. 2008 / 1A / 24
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  • Adres publikacyjny: