Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 23/05 Wyrok z dnia 2006-11-15
Warunki przyznania świadczenia z pomocy społecznej
Z.U. 2006 / 10A / 151
P 22/05 Wyrok z dnia 2006-02-14
Zasady rozliczeń za energię elektryczną
Z.U. 2006 / 2A / 16
P 21/05 Wyrok z dnia 2006-02-27
Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
Z.U. 2006 / 2A / 19
P 2/05 Postanowienie z dnia 2006-01-18
Z.U. 2006 / 1A / 10
P 19/05 Postanowienie z dnia 2007-07-11
Z.U. 2007 / 7A / 87
P 18/05 Wyrok z dnia 2006-05-08
Ustalenie przez komornika wysokości kosztów postępowania
Z.U. 2006 / 5A / 53
P 16/05 Wyrok z dnia 2006-04-04
Skład organów samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów orzekających w sprawie nadania uprawnień budowlanych
Z.U. 2006 / 4A / 41
P 14/05 Postanowienie z dnia 2008-05-26
Z.U. 2008 / 4A / -1
P 14/05 Postanowienie z dnia 2008-05-26
zasady postępowania przed sądem administracyjnym
Z.U. 2008 / 4A / 69
P 13/05 Wyrok z dnia 2006-02-28
Tryb doręczania pism sądowych
Z.U. 2006 / 2A / 20
P 12/05 Postanowienie z dnia 2006-04-19
Z.U. 2006 / 4A / 49
P 11/05 Wyrok z dnia 2005-11-09
Ograniczenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Z.U. 2005 / 10A / 113
P 10/05 Postanowienie z dnia 2005-11-29
Z.U. 2005 / 10A / 127
P 1/05 Wyrok z dnia 2005-04-27
Europejski Nakaz Aresztowania
Z.U. 2005 / 4A / 42
P 9/04 Wyrok z dnia 2005-01-31
Przepisy wprowadzające Prawo Celne
Z.U. 2005 / 1A / 9
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  • Adres publikacyjny: