Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 12/04 Postanowienie z dnia 2007-04-18
Z.U. 2007 / 4A / 0
P 12/04 Postanowienie z dnia 2007-04-18
Z.U. 2007 / 4A / 44
P 11/04 Postanowienie z dnia 2005-03-21
Z.U. 2005 / 3A / 32
P 10/04 Wyrok z dnia 2005-01-26
Wystawianie przez bank tytułu egzekucyjnego
Z.U. 2005 / 1A / 7
P 9/03 Wyrok z dnia 2004-01-27
konstytucyjność przepisów Prawa o ruchu drogowym, dotyczących kar za brak opłat parkingowych
Z.U. 2004 / 1A / 4
P 8/03 Wyrok z dnia 2005-03-07
Odmowa wyłączenia pracownika z prowadzonego postępowania
Z.U. 2005 / 3A / 20
P 7/03 Wyrok z dnia 2005-02-28
Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
Z.U. 2005 / 2A / 18
P 6/03 Wyrok z dnia 2003-11-18
konstytucyjność art. 8 ust. 2a i 2b ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Z.U. 2003 / 9A / 94
P 5/03 Postanowienie z dnia 2004-02-24
Z.U. 2004 / 2A / 13
P 4/03 Wyrok z dnia 2004-06-07
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Z.U. 2004 / 6A / 55
P 3/03 Wyrok z dnia 2003-10-28
konstytucyjność art. 10 ustawy nowelizującej Kodeks cywilny, dotyczącego kwestii zasiedzenia
Z.U. 2003 / 8A / 82
P 22/03 Wyrok z dnia 2004-10-12
konstytucyjności art. 21 i art. 38(1) ustawy z dnia 19 grudnia 1975 roku o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia
Z.U. 2004 / 9A / 90
P 20/03 Wyrok z dnia 2004-07-13
konstytucyjność niektórych przepisów Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dotyczących finansowania kampanii wyborczej
Z.U. 2004 / 7A / 64
P 2/03 Wyrok z dnia 2004-05-05
konstytucyjność niektórych przepisów prawa prasowego
Z.U. 2004 / 5A / 39
P 19/03 Wyrok z dnia 2004-11-16
konstytucyjność art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego z art. 63 w związku z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 dotyczący zasad ustanawiania pełnomocnictwa.
Z.U. 2004 / 10A / 106
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  • Adres publikacyjny: