Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 59/07 Wyrok z dnia 2008-05-27
Kolejność egzekucji z rękojmi utraconej przez nabywcę
Z.U. 2008 / 4A / 64
P 58/07 Wyrok z dnia 2009-05-26
Nałożenie na podatnika obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu celnego sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych
Z.U. 2009 / 5A / 71
P 56/07 Postanowienie z dnia 2008-11-18
Z.U. 2008 / 9A / 0
P 56/07 Postanowienie z dnia 2008-11-18
Z.U. 2008 / 9A / 165
P 51/07 Postanowienie z dnia 2008-09-15
odrzucenie środka odwoławczego w postępowaniu gospodarczym z powodu nieopłacenia należycie opłatą stałą lub stosunkową
Z.U. 2008 / 7A / 130
P 50/07 Wyrok z dnia 2008-05-13
Działalność sprzeczna z ustawą o związkach zawodowych
Z.U. 2008 / 4A / 58
P 5/07 Postanowienie z dnia 2008-11-06
Z.U. 2008 / 9A / 0
P 5/07 Postanowienie z dnia 2008-11-06
Z.U. 2008 / 9A / 163
P 49/07 Wyrok z dnia 2008-07-21
Wysokość opłaty sądowej
Z.U. 2008 / 6A / 108
P 47/07 Wyrok z dnia 2008-11-18
Zasady obliczania wysokości emerytury
Z.U. 2008 / 9A / 156
P 46/07 Wyrok z dnia 2009-09-22
Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu
Z.U. 2009 / 8A / 124
P 45/07 Postanowienie z dnia 2007-10-08
Z.U. 2007 / 9A / 112
P 45/07 Postanowienie z dnia 2008-02-04
zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych
Z.U. 2008 / 1A / 14
P 43/07 Wyrok z dnia 2007-12-10
Zastosowanie sankcji określonej ustawą do stanów faktycznych zaszłych w czasie, kiedy obowiązywała poprzednia ustawa
Z.U. 2007 / 11A / 0
P 41/07 Wyrok z dnia 2008-07-22
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
Z.U. 2008 / 6A / 109
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  • Adres publikacyjny: