Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P
sygnaturaopispublikacja
P 27/11 Wyrok z dnia 2012-10-09
Granica odpowiedzialności prawnokarnej Dz.U. 2012..1124 z dnia 2012-10-12    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 9A / 104
P 26/11 Wyrok z dnia 2013-10-15
Gospodarka odpadami (nieterminowe złożenie sprawozdania o odpadach) Dz.U. 2013..1426 z dnia 2013-12-03    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 99
P 22/11 Postanowienie z dnia 2012-02-29
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 2A / 23
P 21/11 Postanowienie z dnia 2012-03-13
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 3A / 32
P 20/11 Postanowienie z dnia 2011-11-22
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 9A / 99
P 2/11 Postanowienie z dnia 2012-05-09
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 56
P 16/11 Postanowienie z dnia 2012-03-08
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 3A / 31
P 14/11 Wyrok z dnia 2013-02-19
Zasady wstrzymania i wznowienia wypłaty świadczenia emerytalnego Dz.U. 2013..193 z dnia 2013-02-11    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 2A / 17
P 14/11 Wyrok z dnia 2013-02-19
Zasady wstrzymania i wznowienia wypłaty świadczenia emerytalnego
(PDF) Pobierz 896385 bajtów.Z.U. 2013 / 2A / 17 Dz.U. 2013..271 z dnia 2013-02-28     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
P 13/11 Wyrok z dnia 2012-06-26
Opłata stosunkowa (umorzenie postępowania egzekucyjnego) Dz.U. 2012..759 z dnia 2012-07-04    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 6A / 67
P 11/11 Postanowienie z dnia 2013-07-08
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 90
P 11/11 Postanowienie z dnia 2013-07-08
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 91
P 9/10 Postanowienie z dnia 2012-01-18
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 1A / 9
P 8/10 Wyrok z dnia 2012-07-09
Kara administracyjna dla poszczególnych podmiotów zobowiązanych do tworzenia sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Dz.U. 2012..820 z dnia 2012-07-17    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 75
P 7/10 Wyrok z dnia 2013-07-04
Możliwość korygowania deklaracji podatkowych w okresie między postępowaniem kontrolnym a podatkowym Dz.U. 2013..857 z dnia 2013-07-30    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: