Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 21
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 3, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
P 3/01 Wyrok z dnia 2001-09-06
konstytucyjność wyłączenia możliwości zwrotu kosztów postępowania w postępowaniu administracyjno-celnym
Z.U. 2001 / 6 / 163
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: